top of page

הנחיות לשמירה על התכשיט

לשם שמירה על התכשיט והארכת ימיו, יש להימנע ממגע של התכשיט עם איפור, קרמים, בשמים, חומרי ניקוי, מים וכדומה.

כאשר התכשיט אינו בשימוש, אני ממליצה לשמור עליו בקופסה סגורה או בשקית עם  פס לסגירה הרמטית. אין לשמור את התכשיט בחדר האמבטיה מפני שהלחות עלולה להזיק לו.

התכשיטים שבירים ויש להיזהר שלא להפילם.

bottom of page